MAREK KOZAK -
malarstwo

O artyście

Marek Kozak jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu oraz Instytutu Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował w pracowni profesora Mariana Stelmasika.

Zajmuje się zarówno malarstwem sztalugowym i ściennym. Jest animatorem kultury oraz założycielem teatru wizualnego dla młodzieży. Prowadzi także działalność pedagogiczną.

Jego warsztat malarski, tematy i formy podlegają ciągłej transformacji. Podejmuje społecznie zaangażowane i ekologiczne tematy, a także lżejsze, oniryczne zagadnienia na granicy marzeń sennych. Podobna atmosfera dominuje zarówno w jego pracach teatralnych, jak i malarskich. Artysta tworzy własne postaci, przedmioty i miejsca, nadając im symboliczne, czasem niemożliwe do uwierzenia, znaczenia. Jest wyczuwalna tęsknota za przeszłością i dążenie do nieokreślonego marzenia. Objawia się to w jego projektach teatralnych, gdzie obraz, światło, dźwięk i ruch mają równie duże znaczenie. „Trwałość Pamięci”, „Inwazja jaszczurów”, „Most”, „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” i „Trwałość pamięci” to tylko kilka z jego osiągnięć. Ostatnio artysta skupia się niemal wyłącznie na malarstwie. Pracuje nad dwoma projektami o zupełnie odmiennych formach. Noszą one tytuły „Zabawy dziecięce” i „Aviator”.

Prace i działalność artysty zostały wielokrotnie dostrzeżone i nagradzane, a jego dzieła można znaleźć w licznych prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Za całokształt działalności w dziedzinie sztuki otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Brał udział w biennale sztuk wizualnych Border Arts Fair 2023 w Wenecji.